منو تالار تشریفات

( qazvin ) - منو تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

( qazvin ) - منو تالار پذیرایی و عروسی آرامهر


منو شماره یک تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذا دیس پرس :
. باقالی پلو با ران و سردست گوسفندی ۱۰۰% ( ۲۰۰ گرمی )
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین ۵۰% ( ۳۰۰ گرمی)
. ته چین مرغ یا فسنجان یا زرشک پلو با مرغ ۲۰%

پیش غذا:
. سوپ مخصوص
. سالاد فصل ویژه، سالاد مکزیکی، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص، ماست خیار، ماست بورانی

نوشیدنی فصل:
. چای نبات و نسکافه، شربت سنتی، آبمیوه شرکتی

نوشیدنی همراه غذا:
ترکیبی

دسر :
. کرم کارامل ،ژله چرخشی ، ژله بستنی
. شمع آرائی میزهای مهمانان ، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد ،میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا ، نوشیدنی و دسر به منو اضافه می گردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

منو تالار عروسی در قزوین

 

منو شماره ۲ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا ،نوشیدنی ، دسر به صورت بوفه
غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با گوشت گوساله ۱۰۰% (۱۵۰ گرمی) (سرو گوشت به صورت جدا)
. چلو کباب بختیاری با دورچین ۵۰%( ۲۵۰ گرمی)
. زرشک پلو بامرغ یا خورشت فسنجان ۲۰%

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه ، سالاد مکزیکی ، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص ، ماست خیار ، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه ، شربت سنتی ، آب میوه شرکتی

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
. ژله بستنی ، کرم کارامل ، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان ، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد ،میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا ، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۳ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا، نوشیدنی، دسر به صورت بوفه

غذاهای اصلی :
. چلو کباب سلطانی بادورچین ( ۳۰۰ گرمی)

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه ، سالاد مکزیکی ،سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص ، ماست خیار ، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه ، شربت سنتی ، آب میوه شرکتی

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر:
. ژله بستنی ، کرم کارامل ، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۴ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا، نوشیدنی، دسر به صورت بوفه

غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با ماهیچه یا گردن گوسفندی ۱۰۰%( ۲۲۵گرمی )
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین ۵۰%(۳۰۰ گرمی)

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه، سالاد مکزیکی، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص، ماست خیار، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه، شربت سنتی و آب میوه شرکتی
نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر:
. ژله بستنی، کرم کارامل، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۵ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا ،نوشیدنی، دسر به صورت بوفه
غذاهای اصلی :
. چلو کباب بختیاری بادورچین ۵۰%( ۲۵۰ گرمی)
. قیمه نثار مخصوص ۵۰%

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه، سالاد مکزیکی، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص، ماست خیار، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه ،شربت سنتی و آب میوه شرکتی
نوشیدنی همراه غذا:
ترکیبی
دسر :
. ژله بستنی، کرم کارامل، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۶ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا، نوشیدنی، دسر به صورت بوفه

غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با گوشت گوساله ۱۰۰% (۱۵۰ گرمی) (سرو گوشت به صورت جدا )
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین ۵۰%(۳۰۰ گرمی)

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه، سالاد مکزیکی، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص، ماست خیار، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه، شربت سنتی، آب میوه شرکتی

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
. ژله بستنی، کرم کارامل، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۷ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با گوشت گوساله ۱۰۰% ( ۱۱۰ گرمی ) (سرو گوشت به صورت جدا )
. زرشک پلو با مرغ شکم پر

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی فصل :
. چای و نسکافه یا شربت در سه طعم

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
. ژله میوه ای
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد ،میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۸ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با گوشت گوساله ۱۰۰% ( ۱۱۰ گرمی ) (سرو به صورت جدا)
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین ۵۰%( ۳۰۰ گرمی )

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی فصل :
. چای و نسکافه یا شربت در سه طعم

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
. ژله میوه ای
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۹ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. چلوکباب لقمه زعفرانی مخصوص بادورچین ۱۰۰% ( ۱۶۰گرمی )
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین ۵۰%( ۳۰۰گرمی )

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی فصل:
. چای و نسکافه یا شربت در سه طعم
دسر : ژله میوه ای

نوشیدنی همراه غذا:
ترکیبی
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۱۰ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین ۵۰% ( ۳۰۰گرمی )
. چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص با دورچین ۵۰% ( ۲۶۰گرمی )

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی فصل :
. چای و نسکافه یا شربت در سه طعم

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
ژله میوه ای
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

 

دسر سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۱۱ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص نگینی با دورچین(۲۶۰ گرمی )

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر: ژله میوه ای
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

 

میز آرایی تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره ۱۲ تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
چلو جوجه کباب مخصوص بادورچین( ۳۰۰گرمی)

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر:
ژله میوه ای
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره ۳۲۲۳۶۰۳۰ تماس بگیرید.

 

 

میز آرایی تالار عروسی آرامهر قزوین

 

 

منو غذای تالار عروسی آرامهر

میز آرایی تالار عروسی آرامهر قزوین

 

 

میز آرایی تالار عروسی آرامهر قزوین

دیدگاهتان را بنویسید