قزوین شهرصنعتی البرز میدان آرامهر
028-32236030

منو تالار تشریفات

منو شماره یک تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذا دیس پرس :
. باقالی پلو با ران و سردست گوسفندی 100% ( 200 گرمی )
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین 50% ( 300 گرمی)
. ته چین مرغ یا فسنجان یا زرشک پلو با مرغ 20%

پیش غذا:
. سوپ مخصوص
. سالاد فصل ویژه، سالاد مکزیکی، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص، ماست خیار، ماست بورانی

نوشیدنی فصل:
. چای نبات و نسکافه، شربت سنتی، آبمیوه شرکتی

نوشیدنی همراه غذا:
ترکیبی

دسر :
. کرم کارامل ،ژله چرخشی ، ژله بستنی
. شمع آرائی میزهای مهمانان ، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد ،میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا ، نوشیدنی و دسر به منو اضافه می گردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

منو تالار عروسی در قزوین

 

منو شماره 2 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا ،نوشیدنی ، دسر به صورت بوفه
غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با گوشت گوساله 100% (150 گرمی) (سرو گوشت به صورت جدا)
. چلو کباب بختیاری با دورچین 50%( 250 گرمی)
. زرشک پلو بامرغ یا خورشت فسنجان 20%

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه ، سالاد مکزیکی ، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص ، ماست خیار ، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه ، شربت سنتی ، آب میوه شرکتی

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
. ژله بستنی ، کرم کارامل ، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان ، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد ،میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا ، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 3 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا، نوشیدنی، دسر به صورت بوفه

غذاهای اصلی :
. چلو کباب سلطانی بادورچین ( 300 گرمی)

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه ، سالاد مکزیکی ،سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص ، ماست خیار ، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه ، شربت سنتی ، آب میوه شرکتی

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر:
. ژله بستنی ، کرم کارامل ، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 4 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا، نوشیدنی، دسر به صورت بوفه

غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با ماهیچه یا گردن گوسفندی 100%( 225گرمی )
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین 50%(300 گرمی)

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه، سالاد مکزیکی، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص، ماست خیار، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه، شربت سنتی و آب میوه شرکتی
نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر:
. ژله بستنی، کرم کارامل، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 5 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا ،نوشیدنی، دسر به صورت بوفه
غذاهای اصلی :
. چلو کباب بختیاری بادورچین 50%( 250 گرمی)
. قیمه نثار مخصوص 50%

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه، سالاد مکزیکی، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص، ماست خیار، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه ،شربت سنتی و آب میوه شرکتی
نوشیدنی همراه غذا:
ترکیبی
دسر :
. ژله بستنی، کرم کارامل، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 6 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

پیش غذا، نوشیدنی، دسر به صورت بوفه

غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با گوشت گوساله 100% (150 گرمی) (سرو گوشت به صورت جدا )
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین 50%(300 گرمی)

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه، سالاد مکزیکی، سالاد ماکارونی
. ماست مخصوص، ماست خیار، ماست بورانی

نوشیدنی فصل :
. چای نبات و نسکافه، شربت سنتی، آب میوه شرکتی

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
. ژله بستنی، کرم کارامل، ژله چرخشی
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 7 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با گوشت گوساله 100% ( 110 گرمی ) (سرو گوشت به صورت جدا )
. زرشک پلو با مرغ شکم پر

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی فصل :
. چای و نسکافه یا شربت در سه طعم

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
. ژله میوه ای
. شمع آرائی میزهای مهمانان، میز ویژه آرامهر، سینی پذیرایی عروس و داماد
میز ویژه شام عروس و داماد ،میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 8 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. باقالی پلو با گوشت گوساله 100% ( 110 گرمی ) (سرو به صورت جدا)
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین 50%( 300 گرمی )

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی فصل :
. چای و نسکافه یا شربت در سه طعم

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
. ژله میوه ای
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 9 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. چلوکباب لقمه زعفرانی مخصوص بادورچین 100% ( 160گرمی )
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین 50%( 300گرمی )

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی فصل:
. چای و نسکافه یا شربت در سه طعم
دسر : ژله میوه ای

نوشیدنی همراه غذا:
ترکیبی
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

غذای سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 10 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. چلو جوجه کباب مخصوص با دورچین 50% ( 300گرمی )
. چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص با دورچین 50% ( 260گرمی )

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی فصل :
. چای و نسکافه یا شربت در سه طعم

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر :
ژله میوه ای
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

 

دسر سلف سرویس تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 11 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
. چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص نگینی با دورچین(260 گرمی )

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر: ژله میوه ای
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

 

میز آرایی تالار عروسی آرامهر قزوین

 

منو شماره 12 تالار پذیرایی و عروسی آرامهر

غذاهای اصلی :
چلو جوجه کباب مخصوص بادورچین( 300گرمی)

پیش غذا :
. سالاد فصل ویژه

نوشیدنی همراه غذا :
ترکیبی

دسر:
ژله میوه ای
میز ویژه شام عروس و داماد، میز پذیرایی میزبان
در صورت تمایل انواع پیش غذا، نوشیدنی و دسر به منو اضافه میگردد.

جهت دریافت قیمت با شماره 32236030 تماس بگیرید.

 

 

میز آرایی تالار عروسی آرامهر قزوین

 

 

منو غذای تالار عروسی آرامهر
میز آرایی تالار عروسی آرامهر قزوین

 

 

میز آرایی تالار عروسی آرامهر قزوین
مقالات مرتبط
پاسخ دهید