چلوکباب شیشلیک

92,000 تومان

چلوکباب شیشلیک آرامهر

توضیحات

چلوکباب شیشلیک آرامهر