نمایش 1–12 از 16 نتیجه

چلو شیشلیک شاندیز
تومان ۲۹۸.۰۰۰
باقالی پلو باماهیچه گوسفندی
تومان ۲۸۸.۰۰۰
باقالی پلو باگردن بره
تومان ۲۸۸.۰۰۰
چلو کباب بختیاری
تومان ۱۷۹.۰۰۰
باقالی پلو باماهیچه گوساله
تومان ۱۷۹.۰۰۰
چلو کباب برگ
تومان ۲۱۷.۰۰۰
چلو کباب سلطانی
تومان ۲۳۲.۰۰۰
زرشک پلو با مرغ
تومان ۱۲۱.۰۰۰
باقالی پلو با مرغ
تومان ۱۲۳.۰۰۰
چلو جوجه کباب زعفرانی
تومان ۱۳۷.۰۰۰
چلو کباب لقمه زعفرانی
تومان ۱۴۶.۰۰۰
چلو ماهی کبابی قزل آلا
تومان ۱۶۹.۰۰۰
قیمه نثار با گوشت گوسفندی
تومان ۱۵۴.۰۰۰
چلو کباب دو رنگ
تومان ۱۶۸.۰۰۰
چلو کباب لاری
تومان ۲۲۲.۰۰۰
چلو شات بریان گوسفندی
تومان ۲۵۸.۰۰۰