مشاهده همه 8 نتیجه

ماست موسیر
تومان ۲۸.۰۰۰
ماست بورانی
تومان ۲۹.۰۰۰
ماست مخصوص
تومان ۲۹.۰۰۰
سالاد فصل
تومان ۲۹.۰۰۰
سالاد کبیج
تومان ۷۵.۰۰۰
بوفه(سلف سرویس)
تومان ۱۰۰.۰۰۰
سوپ روز
تومان ۳۲.۰۰۰
زیتون پرورده
تومان ۳۹.۰۰۰