نمایش دادن همه 8 نتیجه

بوفه(سلف سرویس)
تومان ۱۰۰.۰۰۰
سوپ روز
تومان ۳۲.۰۰۰
زیتون پرورده
تومان ۳۹.۰۰۰
ماست موسیر
تومان ۳۱.۰۰۰
ماست بورانی
تومان ۳۵.۰۰۰
ماست مخصوص
تومان ۳۵.۰۰۰
سالاد فصل
تومان ۳۵.۰۰۰
سالاد کبیج
تومان ۷۵.۰۰۰