نمایش دادن همه 6 نتیجه

پیتزا سیر و استیک خانواده
تومان ۲۴۰.۰۰۰
پیتزا چیکن باربیکیو خانواده
تومان ۲۱۶.۰۰۰
پیتزا قارچ و گوشت خانواده
تومان ۲۲۹.۰۰۰
پیتزا سیر و استیک نرمال
تومان ۱۹۹.۰۰۰
پیتزا قارچ و گوشت نرمال
تومان ۱۸۸.۰۰۰
پیتزا چیکن باربیکیو نرمال
تومان ۱۷۶.۰۰۰