مشاهده همه 8 نتیجه

پیتزا مارگریتا
تومان ۱۰۵.۰۰۰
پیتزا ارتلانا
تومان ۱۱۹.۰۰۰
پیتزا سیر و استیک
تومان ۱۸۹.۰۰۰
پیتزا جیکن باربیکیو
تومان ۱۵۸.۰۰۰
پیتزا چیکن پستو
تومان ۱۷۲.۰۰۰
پیتزا چهار فصل
تومان ۱۷۸.۰۰۰
پیتزا کالزونه
تومان ۱۰۸.۰۰۰
پیتزا قارچ و گوشت
تومان ۱۶۸.۰۰۰