مشاهده همه 8 نتیجه

سالتی بوکا
تومان ۲۴۵.۰۰۰
چیکن رول با سس پومودورو
تومان ۱۷۴.۰۰۰
چیکن گریل با سس لیمو
تومان ۱۷۲.۰۰۰
چیکن گریل با سس اسفناج
تومان ۱۶۴.۰۰۰
برگر کلاسیک
تومان ۱۳۰.۰۰۰
چیز برگر
تومان ۱۳۰.۰۰۰
هالوپینو برگر
تومان ۱۳۶.۰۰۰
زینگر
تومان ۱۲۶.۰۰۰