مشاهده همه 4 نتیجه

شنیسل مرغ
تومان ۱۳۸.۰۰۰
فیله استریپس 4 تیکه
تومان ۱۴۲.۰۰۰
مرغ 3 تیکه نرمال
تومان ۱۴۱.۰۰۰
مرغ 2 تیکه
تومان ۱۲۰.۰۰۰