قزوین شهرصنعتی البرز میدان آرامهر
028-32236030

غذای ایرانی

رستوران ایرانی آرامهر همراه با متنوع ترین منو غذای ایرانی به همراه بهترین سرآشپز در خور مشتریان خاص پسند تهیه شده

غذای ایتالیایی

رستوران ایتالیایی آرامهر همراه با متنوع ترین منو غذای ایتالیایی به همراه بهترین سرآشپز در خور مشتریان خاص پسند تهیه شده